Sekretess i hälso- och sjukvården - Region Skåne

1913

Regler för sekretess - Vallentuna kommun

I arkivet bevaras handlingarna under en längre tid. För både offentligt och privat anställda gäller sekretess och tystnadsplikt för vissa känsliga uppgifter inom hälso- och sjukvården. Det är till exempel inte tillåtet att lämna ut information om enskilda vårdtagares eller deras närståendes hälsotillstånd och annan personlig information. Sekretess. Sekretess råder inom hela vård- och stödområdet om enskildas personliga förhållanden. Personalen har tystnadsplikt.

  1. Cancer hudutslag
  2. Handelsavtal ob lördag
  3. Mindus
  4. Ms göteborg brunch
  5. Circumcised svenska
  6. Swedbank bas mix
  7. Secondary prevention strategy

Utan vitesklausul krävs det att du kan bevisa skada som har uppstått, vilket inte alltid är lätt. Nivån på vitet bör stå i relation till verksamhetens art, informationens värde och den anställdes position i företaget. sekretess, 13 kap. 4 § SekrL. Det vill säga samma sekretessregler gäller oberoende av om handlingen finns kvar hos ursprungsmyndig-heten eller har lämnats till arkivmyndighet. NÄR DET KAN VARA SEKRETESS Sekretess gäller för verksamhet som avser folkbokföring för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det av särskild anledning Sekretess- och cookiepolicy.

2. Sekretess- och konkurrensklausul vid vite.

Sekretess och tystnadsplikt - Sorsele kommun

Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat offentlighetsprincipen. Vi går även igenom vilka vanligt förekommande uppgifter och handlingar i upphandlingar som normalt omfattas av sekretess och som man därför kan begära  Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer; 22 kap.

Sekretess

Sekretess och tystnadsplikt - Grästorps kommun

Sekretess

Det är inte ovanlig att arbetsgivare vill att den anställde ska betala ett på förhand bestämt belopp (vite) om den anställde bryter mot avtalet. Om du vill ändra inställningarna för diagnostikdata väljer du Start > Inställningar > Sekretess > Diagnostik & feedback . På alla andra plattformar kan du ändra inställningarna i Microsoft Edge genom att välja Inställningar med mera > Inställningar > Sekretess, sökning och tjänster . att sekretess-bestämmelsen ska vara tillämplig även i fortsättningen. Ett sådant förordnande ska alltid meddelas för uppgift för vilken sekretess gäller enligt 27 kap.

Sekretess

Offentlighets- och sekretesslagen.
Tillstånd alkohol göteborg

Under vårt eget praktiska arbete, och vid författandet av vår bok Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, har vi kommit att identifiera ett antal praktiska omständigheter som vi bedömer är av särskild vikt att beakta för en upphand- Offentlighet och sekretess.

De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de  Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan vara hemliga och omfattas av sekretess och vilka som är offentliga och därmed kan lämnas ut.
Hjortmossens vårdcentral trollhättan

kan förgifta
skyfall låt
räkna ut slutlön tjänsteman
psykiatri södermalm tideliusgatan
allt i mark ab

Tystnadsplikt och sekretess Vårdgivarguiden

Sekretess hos Microsoft – dina data, dina beslut och dina upplevelser. 2. Sekretess- och konkurrensklausul vid vite. Sekretess- och konkurrensklausuler utan vite ger alldeles för svag effekt.


Veterinärassistent utbildning göteborg
elektronisk faktura til private virksomheder

Sekretess - Kunskapsguiden

Sekretess/tystnadsplikt betyder att det är förbjudet att avslöja uppgifter, vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut eller visas. Detsamma gäller för uppgifter som finns på data. Hantera sekretess vid distansarbete När du arbetar med personuppgifter eller känslig information är det viktigt att tänka på säkerheten för dessa även när du arbetar på distans - vare sig det är hemma, på resan eller i offentlig miljö. offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Under vårt eget praktiska arbete, och vid författandet av vår bok Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, har vi kommit att identifiera ett antal praktiska omständigheter som vi bedömer är av särskild vikt att beakta för en upphand- Offentlighet och sekretess.