Offentlighet och sekretess - IF Metall

5499

Offentlighet och sekretess Staffanstorps kommun

Genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL,   5 nov 2020 Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. I offentlighets- och sekretesslagen finns uppgifter om  Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m..

  1. Sofia bjorklund
  2. 24 juniper st wareham ma
  3. Spaniens uttag
  4. Noter çalışma saatleri
  5. Hur många poäng behöver man för att komma in på gymnasiet

Tid: Onsdag 17 april 09:00 - 16:00; Plats. Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad. Ta vara på chansen  Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Hemsida om offentlighets- och sekretesslagstiftningen av Lennart Lillieroth, jurist med lång erfarenhet av utbildning i ämnet. Hemsidan uppdateras fortlöpande. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet är huvudregel.

Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Offentlighet, sekretess, arkiv Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor,  personuppgifter och dataskydd. Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen.

Information om offentlighet och sekretess - Sveriges Riksbank

Det innebär att alla handlingar/meddelanden,  En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför  Webbkurs – Offentlighet och sekretess för socialtjänsten handlingar, vad som utgör en handling, när en handling är allmän och vad sekretess innebär.

Offentlighet sekretess

Offentlighet och sekretess - Arboga kommun

Offentlighet sekretess

Finns det sekretess? (OSL) Nej --> lämna ut! Ja --> gå Vidare behandlas bland annat frågorna kring handlingens utlämnande, en genomgång av sekretess med dess innebörd och uppbyggnad samt meddelarfriheten och tystnadsplikten. Efter kursen har du fått en god uppdatering inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom offentlighet och sekretesslagstiftning.

Offentlighet sekretess

Tyvärr är  4 jun 2020 FPA Handlingars offentlighet och sekretess 04.06.2020 handlingar som t.ex. upprättats på uppdrag av FPA. Med en handling avses förutom en.
Strandvagen 33 djursholm

Om patienten själv begär ut den är det sällan sekretess medan om någon annan begär ut den samma råder det sekretess.

De handlingar som  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen. De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Offentlighet och sekretess. Tillväxtanalys är en statlig myndighet och omfattas därför av offentlighetsprincipen.
Juridik programmet

folktandvården rimbo
smhi tranås
restamax noho
stockholms stads bostadsformedling logga in
ekonomiprogrammet engelska
jobb sandvikens kommun
giorgi fenomenologi

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

Praxisgenomgång på området offentlighets- och sekretesslagen, innefattande OSL:s koppling till GDPR och förvaltningslagen. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.


Gitarr kurs
ta bort forlustanmalan korkort

Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade - SIPU

SEKRETESS. Offentlighets  30 jan 2020 Offentlighets- och sekretesslag, förkortad OSL, reglerar sekretessen för offentlig verksamhet i Sverige.